rezerwacja

E-Learning

Szkolenia e-learningowe BHP w formie samokształcenia on-line.

Więcej

Szkolenia

Szkolenia organizujemy w formie instruktaży, kursów bądź samokształcenia kierowanego.

Więcej

Doradztwo

Firma „Kalina” - Usługi BHP prowadzi doradztwo w zakresie bhp.

Więcej

Sklep BHP

Mamy w ciągłej sprzedaży szeroki asortyment odzieży i obuwia od różnych producentów.

Więcej

Szkolenia

thumb 3Szkolenia organizujemy w formie instruktaży, seminariów, kursów bądź samokształcenia kierowanego (e-learning). Szkolenia odbywają się u Państwa w firmie lub w wynajętych przez nas salach wykładowych.
Organizujemy szkolenia w zakresie bhp:

 • wstępne – instruktaż ogólny,
 • okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • Oraz:

 • Metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Programy szkoleń dopasowane są indywidualnie do odpowiedniej grupy zawodowej.

Po ukończeniu szkolenia wystawiamy zaświadczenia zgodne z przepisami prawa pracy.
Firma "Kalina" Usługi BHP pomaga z zorganizowaniu szkoleń specjalistycznych takich jak:
   "Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej"
   "Szkolenie dla operatorów wózków jezdniowych"
i innych.
Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości pracowników biorących udział w szkoleniu i ustalany jest z Państwem indywidualnie.

 Zapraszamy do współpracy.

 

Szkolenia e-learning

thumb6Oferujemy Państwu szkolenia e-learningowe BHP w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem naszej platformy edukacyjnej on-line, dla trzech grup stanowisk:

01szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

02szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

03szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych.

Dużą zaletą szkoleń e-learningowych jest możliwość dostosowania terminu szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy oraz dostosowania tempa przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości uczestnika szkolenia.

Wybierając szkolenia w formie e-learningu zyskują Państwo gwarancję:
 • redukcji kosztów szkolenia,
 • oszczędności czasu,
 • możliwości nauki w dowolnym czasie i miejscu,
 • innowacyjnego systemu szkoleniowego.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z póź. zm.) wszystkie oferowane przez nas szkolenia zakończone są egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez Uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Każdy uczestnik uzyskuje dostęp do egzaminu dopiero w momencie zaliczenia całości szkolenia. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane są w formie papierowej i wysyłane pod wskazany adres.

Szkolenia dostępne na naszej platformie szkoleniowej zawierają:
 • ponad 190 multimedialnych slajdów z komentarzem lektora,
 • 7 modułów tematycznych,
 • 16 quizów (po każdym module),
 • leksykon (zawierający ponad 140 pojęć),
 • test końcowy (15 pytań).

W szkoleniu zamieściliśmy w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów dotyczących omawianych tematów.

Przed szkoleniem należy:
 • Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.
 • Zapoznać się z Instrukcją kursanta.       Pobierz PDF
 • Wejść do platformy szkoleniowej, wpisać otrzymany w e-mailu zwrotnym login i hasło ,a następnie zapoznać się z prezentowanymi materiałami edukacyjnymi.
 • Uczestnik szkolenia samodzielnie, zgodnie z własnymi możliwościami reguluje czas trwania szkolenia.
 • Uczestnik w każdej chwili może przerwać szkolenie, powracając do szkolenia w innym terminie, platforma otworzy okno, na którym Uczestnik zakończył naukę.
 • Dostęp do platformy szkoleniowej udzielany jest Uczestnikowi na okres 20 dni od dnia pierwszego zalogowania.
 • Rozwiązać test sprawdzający zdobytą przez Uczestnika szkolenia wiedzę. Pozytywna ocena z testu jest warunkiem ukończenia szkolenia na platformie e-learningowej. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie testu.
 • Dokonać wpłaty za udział w szkoleniu na wskazane w fakturze VAT konto bankowe. Faktura VAT będzie dostarczona lub wysłana do firmy pocztą w ciągu do 7 dni od dnia ukończenia szkolenia. Po otrzymaniu wpłaty, Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Portal e-learning

Dołącz do nas.

 

 

Wypadki i choroby zawodowe

Firma "Kalina" Usługi BHP oferuje państwu profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzaniu pełnej dokumentacji powypadkowej. Pomagamy wyciągnąć odpowiednie wnioski w celu zmniejszenia wypadkowości w zakładzie.

 • Bierzemy udział w badaniu:
 • - wypadków przy pracy

  - wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy

  - wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu.

 • Sporządzamy statystyczną kartę wypadku.
 • Przygotowujemy wszystkie dokumenty wymagane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.
 • Prowadzimy rejestry wypadków
 • Zajmujemy się dokumentacją i korespondencją związaną z chorobami zawodowymi.

 

 

Ryzyko zawodowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 226 Kodeksu pracy) pracodawca musi: 

 • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy związane z wykonywaną pracą,
 • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.

§ 39 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)
thumb 2
Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
Ocena ryzyka zawodowego, do której zobowiązany jest każdy pracodawca, służy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy oraz wyeliminowaniu zagrożeń.
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy metodą opisaną w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 lub metodą Risk Score.


      Koszt wykonania oceny ryzyka zawodowego uzależniony jest od ilości stanowisk i ustalany jest z Państwem indywidualnie.

 

Doradztwo

Firma „Kalina” Usługi BHP prowadzi doradztwo w zakresie bhp, które ma na celu określenie faktycznego stanu zakładu pracy pod względem przestrzegania przepisów bhp i dostosowania stanowisk pracy do wymogów bhp.
Po przeprowadzeniu przeglądu (analizy bhp) przygotowujemy protokół, w którym informujemy pracodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w firmie oraz przedstawiamy propozycje usunięcia uchybień.

Nasze doradztwo obejmuje takie obszary jak:

 • Szkolenia bhp,
 • Pomieszczenia pracy,
 • Stanowiska i procesy pracy,
 • Maszyny i urządzenia techniczne,
 • Ryzyko zawodowe,
 • Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej),
 • Dokumentacja powypadkowa,
 • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe,
 • Pomieszczenia higieniczno – sanitarne,
 • Transport,
 • Magazynowanie,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Inne.

 

 

Strona 1 z 2