rezerwacja

E-Learning

Szkolenia e-learningowe BHP w formie samokształcenia on-line.

Więcej

Szkolenia

Szkolenia organizujemy w formie instruktaży, kursów bądź samokształcenia kierowanego.

Więcej

Doradztwo

Firma „Kalina” - Usługi BHP prowadzi doradztwo w zakresie bhp.

Więcej

Sklep BHP

Mamy w ciągłej sprzedaży szeroki asortyment odzieży i obuwia od różnych producentów.

Więcej

Doradztwo

СНПЧ А7 Томск, обзоры принтеров и МФУ

Firma „Kalina” Usługi BHP prowadzi doradztwo w zakresie bhp, które ma na celu określenie faktycznego stanu zakładu pracy pod względem przestrzegania przepisów bhp i dostosowania stanowisk pracy do wymogów bhp.
Po przeprowadzeniu przeglądu (analizy bhp) przygotowujemy protokół, w którym informujemy pracodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w firmie oraz przedstawiamy propozycje usunięcia uchybień.

Nasze doradztwo obejmuje takie obszary jak:

 • Szkolenia bhp,
 • Pomieszczenia pracy,
 • Stanowiska i procesy pracy,
 • Maszyny i urządzenia techniczne,
 • Ryzyko zawodowe,
 • Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej),
 • Dokumentacja powypadkowa,
 • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe,
 • Pomieszczenia higieniczno – sanitarne,
 • Transport,
 • Magazynowanie,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Inne.