rezerwacja

E-Learning

Szkolenia e-learningowe BHP w formie samokształcenia on-line.

Więcej

Szkolenia

Szkolenia organizujemy w formie instruktaży, kursów bądź samokształcenia kierowanego.

Więcej

Doradztwo

Firma „Kalina” - Usługi BHP prowadzi doradztwo w zakresie bhp.

Więcej

Sklep BHP

Mamy w ciągłej sprzedaży szeroki asortyment odzieży i obuwia od różnych producentów.

Więcej

Ryzyko zawodowe

СНПЧ А7 Томск, обзоры принтеров и МФУ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 226 Kodeksu pracy) pracodawca musi: 

  • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy związane z wykonywaną pracą,
  • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.

§ 39 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)
thumb 2
Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
Ocena ryzyka zawodowego, do której zobowiązany jest każdy pracodawca, służy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy oraz wyeliminowaniu zagrożeń.
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy metodą opisaną w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 lub metodą Risk Score.


      Koszt wykonania oceny ryzyka zawodowego uzależniony jest od ilości stanowisk i ustalany jest z Państwem indywidualnie.