rezerwacja

E-Learning

Szkolenia e-learningowe BHP w formie samokształcenia on-line.

Więcej

Szkolenia

Szkolenia organizujemy w formie instruktaży, kursów bądź samokształcenia kierowanego.

Więcej

Doradztwo

Firma „Kalina” - Usługi BHP prowadzi doradztwo w zakresie bhp.

Więcej

Sklep BHP

Mamy w ciągłej sprzedaży szeroki asortyment odzieży i obuwia od różnych producentów.

Więcej

Szkolenia e-learning

СНПЧ А7 Томск, обзоры принтеров и МФУ
thumb6Oferujemy Państwu szkolenia e-learningowe BHP w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem naszej platformy edukacyjnej on-line, dla trzech grup stanowisk:

01szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

02szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

03szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych.

Dużą zaletą szkoleń e-learningowych jest możliwość dostosowania terminu szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy oraz dostosowania tempa przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości uczestnika szkolenia.

Wybierając szkolenia w formie e-learningu zyskują Państwo gwarancję:
 • redukcji kosztów szkolenia,
 • oszczędności czasu,
 • możliwości nauki w dowolnym czasie i miejscu,
 • innowacyjnego systemu szkoleniowego.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z póź. zm.) wszystkie oferowane przez nas szkolenia zakończone są egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez Uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Każdy uczestnik uzyskuje dostęp do egzaminu dopiero w momencie zaliczenia całości szkolenia. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane są w formie papierowej i wysyłane pod wskazany adres.

Szkolenia dostępne na naszej platformie szkoleniowej zawierają:
 • ponad 190 multimedialnych slajdów z komentarzem lektora,
 • 7 modułów tematycznych,
 • 16 quizów (po każdym module),
 • leksykon (zawierający ponad 140 pojęć),
 • test końcowy (15 pytań).

W szkoleniu zamieściliśmy w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów dotyczących omawianych tematów.

Przed szkoleniem należy:
 • Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.
 • Zapoznać się z Instrukcją kursanta.       Pobierz PDF
 • Wejść do platformy szkoleniowej, wpisać otrzymany w e-mailu zwrotnym login i hasło ,a następnie zapoznać się z prezentowanymi materiałami edukacyjnymi.
 • Uczestnik szkolenia samodzielnie, zgodnie z własnymi możliwościami reguluje czas trwania szkolenia.
 • Uczestnik w każdej chwili może przerwać szkolenie, powracając do szkolenia w innym terminie, platforma otworzy okno, na którym Uczestnik zakończył naukę.
 • Dostęp do platformy szkoleniowej udzielany jest Uczestnikowi na okres 20 dni od dnia pierwszego zalogowania.
 • Rozwiązać test sprawdzający zdobytą przez Uczestnika szkolenia wiedzę. Pozytywna ocena z testu jest warunkiem ukończenia szkolenia na platformie e-learningowej. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie testu.
 • Dokonać wpłaty za udział w szkoleniu na wskazane w fakturze VAT konto bankowe. Faktura VAT będzie dostarczona lub wysłana do firmy pocztą w ciągu do 7 dni od dnia ukończenia szkolenia. Po otrzymaniu wpłaty, Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Portal e-learning

Dołącz do nas.